WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik sądowy Jan Heród działa na terenach podlegających właściwościom Sądu Rejonowego w Strzelinie. Należą do nich: miasto i gmina Strzelin, gmina Wiązów, gmina Borów, gmina Jordanów Śląski, gmina Kondratowice, gmina Przeworno.

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego Jan Heród na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych / t.j.Dz. U.z 2018 r. poz. 771,1443, 1669/